Меню сайта

Корисні посилання


Варіант 9


Автор: Демченко О.В. Запитань: 30 Максимальний бал: 30

1. Закон «Про охорону праці» був прийнятий ВР України:
2. Дайте визначення поняття «Охорона праці»
3. Працівник - це
4. Хто здійснює внутрішній контроль за станом охорони праці на підприємстві ?
5. Який проводиться інструктаж при проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл тощо ?
6. Вступний інструктаж із працівниками, що наймаються на роботу, проводить:
7. При укладенні трудового договору роботодавець зобов’язаний проінформувати працівника про умови праці, шкідливі і небезпечні фактори присутні на робочому місті, пільги і компенсації:
8. З розвитком науково-технічного прогресу рівень небезпеки для людей:
9. До санітарно-гігієнічних причин травматизму належать:
10. До ергономічних задач відносяться:
11. У загальному порядку розслідуються нещасні випадки, які:
12. Який шкідливий фактор виробничого середовища відноситься до хімічного ?
13. До роботи по обладнанню електрообладнання допускаються особи:
14. Механічна дія струму проявляється:
15. Найменша сила невідпускаючого струму становить (для змінного стуму):
16. Чи обов’язково користуватися засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) на роботах де це передбачено ?
17. Які заходи відносяться до організаційних протипожежних заходів ?
18. Який чинник пожежі становить, зазвичай, найбільшу загрозу для життя людини під час пожеж у будівлях, приміщеннях ?
19. У разі вмісту вуглекислотою вогнегасника на шкіру можна одержати :
20. Який протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), а також з особами, які прибули на підприємство у відрядження і мають брати безпосередню участь у трудовому процесі?
21.Який вогнегасник при роботі тримають догори дном:
22. Вивчення яких правил входить в інструктаж з техніки безпеки?
23. Які фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні присутні на робочому місці ІТ-фахівця?
24. Вкажіть причини виробничого травматизму і професійних захворювань:
25. Хто несе відповідальність за своєчасне наповнення аптечки виробничого підрозділу?
26. Назвати ознаки внутрішньої кровотечі у потерпілого.
27. Охорона праці
28. Техніка безпеки
29. Виробнича санітарія
30. Пожежна безпека

Ваш результат:
Кількість балів:
Відсоток рішення:
Оцінка: