Меню сайта

Корисні посилання


Варіант 8


Автор: Демченко О.В. Запитань: 30 Максимальний бал: 30

1. Конституція України - головний закон держави - була прийнята:
2. Роботодавець - це...
3. Державне управління охороною праці в Україні здійснює
4. Який нормативний акт регулює питання дисципліни та організації внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві ?
5. Цільовий інструктаж проводиться :
6. При перерві в роботі понад 30 календарних днів (підвищена небезпека) проводять інструктаж
7. У скількох примірниках складається акт розслідування нещасного випадку за формою Н-1?
8. Для забезпечення безпечних умов праці:
9. Медико-профілактичні заходи передбачають:
10. З розвитком науково-технічного прогресу рівень небезпеки для людей:
11. Назвіть суб’єкта, на якого накладається обов’язок загального розслідування нещасного випадку:
12. Аварія на виробництві це :
13. Від електромагнітних променів захищаються:
14. Причини забруднення повітря приміщень:
15. Від статичної електрики захищаються:
16. Залежно від контакту працівника з вібруючим обладнанням вібрацію розрізняють :
17. Процес горіння «вибух» це :
18. Систему заходів пожежної безпеки в галузі утворюють такі організаційні заходи, як:
19. Який шкідливий фактор виробничого середовища, що впливає на організм людини, відноситься до біологічного ?
20. Горіння речовини без явного утворення полум’я це :
21. Для чого призначений піногенератор:
22. Що гарантує безпечну роботу на комп'ютері?
23. Які фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні присутні на робочому місці ІТ-фахівця?
24. Вкажіть причини виробничого травматизму і професійних захворювань:
25. Які дії в першу чергу треба зробити при наданні першої допомоги потерпілому?
26. В якому випадку недоречно проводити штучне дихання і непрямий масаж серця потерпілому, якщо у нього:
27. Небезпечний виробничий фактор
28. Шкідливий виробничий фактор
29. Гігієна праці
30. Безпека праці

Ваш результат:
Кількість балів:
Відсоток рішення:
Оцінка: