Меню сайта

Корисні посилання


Варіант 7


Автор: Демченко О.В. Запитань: 30 Максимальний бал: 30

1. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» власник або уповноважений ним орган повинен
2. Законодавчі норми щодо праці людей в Україні регламентує
3. Стаття 45 Конституції України визначає право на
4. Головною метою охорони праці є :
5. Первинний інструктаж проводиться з :
6. Інструкції з охорони праці повинні містити такі розділи:
7. Вступний інструктаж проводиться з :
8. До ергономічних задач відносяться:
9. До метеорологічних факторів належать:
10. На продуктивність праці впливають:
11. Який нещасний випадок не визнається пов’язаним з виробництвом?
12. У скількох примірниках складається акт розслідування нещасного випадку за формою Н-1?
13. В організмі електричний струм викликає дію:
14. Від електромагнітних променів захищаються:
15. Електролітична дія струму проявляється:
16. Пороговий невідпускаючий струм це :
17. Яке з нижче перелічених явищ може й не відбутись під час процесу горіння ?
18. Яка мінімальна швидкість руху навколишнього повітря повинна бути у приміщенні при якій людина працездатна і добре себе почуває ?
19. Які засоби використовують від шуму ?
20. Загоряння речовини з появою полум’я це :
21. Якою вогнегасною речовиною можна гасити електроустановки, що перебувають під напругою?
22. Які фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні присутні на робочому місці ІТ-фахівця?
23. Вкажіть причини виробничого травматизму і професійних захворювань:
24. Хто повинен подавати першу допомогу при нещасному випадку?
25. На що спрямовані заходи першої допомоги?
26. Де повинна знаходитись аптечка першої допомоги у виробничому підрозділі?
27. Охорона праці
28. Техніка безпеки
29. Виробнича санітарія
30. Пожежна безпека

Ваш результат:
Кількість балів:
Відсоток рішення:
Оцінка: