Меню сайта

Корисні посилання


Варіант 6


Автор: Демченко О.В. Запитань: 30 Максимальний бал: 30

1. Особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки та функції згідно з трудовим договором - це...
2. Особа, яка використовує найману працю, називається
3. Які статті Конституції України визначають право на працю, її фізичні умови, відшкодування збитків у разі нещасного випадку?
4. Колективний договір (угода) укладається :
5. Позаплановий інструктаж проводиться :
6. Відрядженому працівнику, що бере безпосередню участь у виробничому процесі проводиться інструктаж
7. Як часто, всі посадові особи обов’язково проходять навчання і перевірку знань із питань охорони праці:
8. За ступенем небезпечності умови праці бувають:
9. При травмуванні в першу чергу
10. Аналіз травматизму проводять з метою:
11. Які нещасні випадки відносяться до технічних причин ?
12. Спеціальна комісія під час розслідування нещасного випадку зобов’язана:
13. Найбільш чутливі до радіаційного опромінення:
14. При якій відносній вологості умови роботи вважаються умовами з підвищеною електронебезпекою?
15. Інфразвук має частоту:
16. На які групи поділяються фактори, які визначають небезпеку ураження електричним струмом?
17. Горіння речовини без явного утворення полум’я це :
18. Яка амплітуда температури навколишнього повітря повинна бути у приміщенні комп’ютерного центру?
19. Який захист від статичної електрики ?
20. Який протипожежний інструктаж повинен проводитися на робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні: у разі введення в дію нових нормативних актів з питань пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень тощо) або змін та доповнень до них або ж на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо виявлено незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти у випадку пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння?
21. Процес горіння «вибух» це :
22. Які фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні присутні на робочому місці ІТ-фахівця?
23. Вкажіть причини виробничого травматизму і професійних захворювань:
24. На що спрямовані заходи першої допомоги?
25. Як правильно покласти потерпілого для надання першої допомоги?
26. Допомога при отруєння чадним газом:
27. Небезпечний виробничий фактор
28. Шкідливий виробничий фактор
29. Гігієна праці
30. Безпека праці

Ваш результат:
Кількість балів:
Відсоток рішення:
Оцінка: