Меню сайта

Корисні посилання


Варіант 5


Автор: Демченко О.В. Запитань: 30 Максимальний бал: 30

1. Стаття 43 Конституції України визначає право на:
2. До неробочих святкових днів в Україні відноситься
3. На кого поширюється сфера дії Закону України «Про охорону праці»?
4. Спеціаліст служби охорони праці в разі виявлення порушень охорони праці має право:
5. Повторний інструктаж проводиться з працівниками на роботах з підвищеною небезпекою один раз:
6. Який інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці ?
7. Які нещасні випадки відносяться до психофізіологічних причин ?
8. Які травми нанесені людині на виробництві обумовлені наявністю біологічних небезпечних чинників ?
9. Умови праці на робочому місці повинні відповідати:
10. Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом складається за формою:
11. Назвіть час створення комісії із загального розслідування нещасного випадку:
12. Якого кольору «заборонні» знаки безпеки ?
13. Електричний струм проходячи через тіло людини спричиняє:
14. Причини забруднення повітря приміщень:
15. Найменша сила невідпускаючого струму становить (для змінного стуму):
16. Електротравматизм це :
17. Загоряння речовини з появою полум’я це :
18. Який рівень шуму вважається шкідливим для працівника на виробництві?
19. Який шкідливий фактор виробничого середовища відноситься до фізичного ?
20. Які заходи відносяться до технічних протипожежних заходів ?
21. Який вид, із перелічених нижче, належить до процесу горіння ?
22. Вкажіть причини виробничого травматизму і професійних захворювань:
23. Які фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні присутні на робочому місці ІТ-фахівця?
24. На якій найменшій безпечній відстані від монітору можуть знаходитись очі?
25. Коли надається перша допомога при нещасному випадку ?
26. При травмуванні в першу чергу
27. Охорона праці
28. Техніка безпеки
29. Виробнича санітарія
30. Пожежна безпека

Ваш результат:
Кількість балів:
Відсоток рішення:
Оцінка: