Меню сайта

Корисні посилання


Варіант 4


Автор: Демченко О.В. Запитань: 30 Максимальний бал: 30

1. Законодавчі норми щодо праці людей в Україні регламентує
2. Одним з головних документів, який забезпечує чітке виконання службових обов'язків працівниками, є
3. Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до...
4. Які акти з питань охорони праці не ухвалює МОП?
5. Спеціалізована установа ООН, котра керує та координує міжнародну діяльність у сфері охорони здоров’я, відповідає за забезпечення провідної ролі у вирішенні проблем глобальної охорони здоров’я, скеровує наукові дослідження з питань охорони здоров’я, встановлює норми і стандарти, забезпечує технічну підтримку країн, а також контролює ситуацію у сфері охорони здоров’я й оцінки динаміки її змін, – це:
6. До правових заходів та засобів, що спрямовуються на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності, належать:
7. Виплата страхових сум з обов’язкового особистого страхування проводиться:
8. За ступенем шкідливості умови праці бувають:
9. На продуктивність праці впливають:
10. До економічних причин травматизму належать:
11. Назвіть чисельність комісії із загального розслідування нещасного випадку:
12. Вкажіть на обставини, які не можуть бути визнані нещасним випадком на виробництві:
13. За пороговим значенням стуми визначають:
14. Величину вібрації можна зменшити:
15. Який найменший електричний опір верхнього шару шкіри людини?
16. Які є види ураження електричним струмом ?
17. Процес горіння «вибух» це :
18. Вкажіть, які із наведених заходів утворюють систему пожежної безпеки в галузі:
19. Організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних та культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення – це:
20. Які із наведених вимог встановлені до розміщення вогнегасників на галузевих об’єктах?
21. Що показує цифра 10 у пінно-хімічному вогнегаснику:
22. Які фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні присутні на робочому місці ІТ-фахівця?
23. До основних чинників професійних захворювань ІТ-фахівців відносять:
24. Вкажіть причини  виробничого травматизму і професійних захворювань:
25.При непрямому масажі серця, якщо надає допомогу одна людина вона здійснює:
26. У якому випадку потерпілому надається перша допомога?
27. Небезпечний виробничий фактор
28. Шкідливий виробничий фактор -
29. Гігієна праці
30. Безпека праці

Ваш результат:
Кількість балів:
Відсоток рішення:
Оцінка: