Меню сайта

Корисні посилання


Варіант 3


Автор: Демченко О.В. Запитань: 30 Максимальний бал: 30

1. Дія закону України «Про охорону праці» поширюється
2. Закон «Про охорону праці» був прийнятий ВР України:
3. Роботодавець - це...
4. Хто здійснює громадський контроль за станом охорони праці на підприємстві?
5. При оформленні на роботу з працівником проводять такий вид інструктажу з безпеки праці:
6. Коли проводиться позаплановий (позачерговий) інструктаж з охорони праці?
7. Акт розслідування нещасного випадку складається за формою:
8. За роботу в шкідливих умовах праці працівникові надають:
9. Організаційні фактори характеризують:
10. До організаційних причин травматизму належать:
11. Які із перелічених посадових осіб входять до складу комісій із загального розслідування нещасного випадку:
12. Назвіть суб’єкта, яки затверджує акт про нещасний випадок пов'язаний із виробництвом:
13. За характером подразнюючої дії струми бувають:
14. За пороговим значенням стуми визначають:
15. Механічна дія струму проявляється:
16. Що являється основними параметрами струму ?
17. Пожежна безпека це :
18. У разі вмісту вуглекислотою вогнегасника на шкіру можна одержати :
19. Якого кольору попереджувальні знаки безпеки ?
20. Комплекс заходів, які направлені на запобігання виникненню пожежі та зменшення її негативних наслідків – це:
21. Рівень шуму вимірюється в одиницях, які виражають ступінь звукового тиску :
22. Який з вогнегасників використовують для гасіння електроустановок під напругою та цінних матеріалів:
23. Які фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні присутні на робочому місці ІТ-фахівця?
24. До основних чинників професійних захворювань ІТ-фахівців відносять:
25. Клінічна смерть триває:
26. Які процедури виконують при наданні першої допомоги?
27. Охорона праці :
28. Техніка безпеки
29. Виробнича санітарія
30. Пожежна безпека

Ваш результат:
Кількість балів:
Відсоток рішення:
Оцінка: