Меню сайта

Корисні посилання


Варіант 2


Автор: Демченко О.В. Запитань: 30 Максимальний бал: 30

1. Коли була затверджена конституція україни?
2. Персонал - це:
3. Чого не можуть містити умови трудового договору?
4. Як називається установа ООН з спеціальним статусом створена з метою співробітництва для забезпечення тривалого соціального миру у всьому світі й усунення соціальної несправедливості шляхом поліпшення умов праці?
5. Укажіть відповіді, в яких неправильно зазначені рівні соціального діалогу в Україні, у т.ч. з питань охорони праці?
6. Санітарні правила та норми затверджує
7. Що належить до страхових випадків з обов’язкового особистого страхування на транспорті?
8. Розслідування нещасного випадку проводиться упродовж:
9. Для забезпечення безпечних умов праці:
10. До ергономічних задач відносяться:
11. Назвіть суб’єктів, які не входять до складу комісії із загального розслідування нещасного випадку, але мають право приймати участь у її роботі:
12. Який документ повинна скласти комісія із загального розслідування нещасного випадку, якщо він пов'язаний із таким випадком:
13. За пороговим значенням стуми визначають:
14. Від статичної електрики захищаються:
15. Електролітична дія струму проявляється:
16. Промислова електрика - це :
17. Який вид із перелічених нижче, належить до процесу горіння ?
18. Яка основна вогнегасна дія піни ?
19. Вкажіть, які із наведених заходів утворюють систему пожежної безпеки в галузі:
20. Які нормативно-правові акти щодо забезпечення пожежної безпеки в Україні зазвичай забезпечують конкретизацію державних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки стосовно умов того чи іншого підприємства?
21. На кого покладається відповідальність за навчання працівників правилам користування вогнегасниками?
22. Що не заборонено гасити водою?
23. Які фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні присутні на робочому місці ІТ-фахівця?
24. До основних чинників професійних захворювань ІТ-фахівців відносять:
25. При штучному диханні кількість вдохів, що треба здійснити потерпілому на хвилину:
26. Як правильно покласти потерпілого для надання першої допомоги?
27. Небезпечний виробничий фактор
28. Шкідливий виробничий фактор
29. Гігієна праці
30. Безпека праці

Ваш результат:
Кількість балів:
Відсоток рішення:
Оцінка: