Меню сайта

Корисні посилання


Варіант 17


Автор: Демченко О.В. Запитань: 30 Максимальний бал: 30

1. Законодавчі норми щодо праці людей в Україні регламентує
2. Особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом) -
3. Ким забезпечується фінансування охорони праці ?
4. Який нормативно-правовий акт визначає поняття, систему та рівні соціального діалогу з питань охорони праці?
5. Для досягнення яких цілей спрямовані нормативно-правові акти з охорони праці, що затверджуються роботодавцем?
6. Яким нормативним актом врегульовані відносини пожежної безпеки у галузі охорони праці?
7. НЕ існують такі галузі страхування:
8. Умови праці на робочому місці повинні відповідати:
9. Фінансування заходів з охорони праці здійснює:
10. Умови праці на робочому місці повинні відповідати:
11. Обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактору чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю, або настання смерті, це:
12. Назвіть чисельність комісії із загального розслідування нещасного випадку:
13. За характером подразнюючої дії струми бувають:
14. Від статичної електрики захищаються:
15. Найбільш чутливі до радіаційного опромінення:
16. Що являється основними параметрами струму ?
17. Дайте визначення поняттю «пожежа»:
18. Яка основна вогнегасна дія води ?
19. Нормативно-правові акти щодо забезпечення пожежної безпеки в Україні (НАПБ), які поширюються на підприємства, установи та організації декількох галузей незалежно від форм власності – це:
20. На кого покладається відповідальність за своєчасне і повне оснащення галузевих об'єктів вогнегасниками та іншими засобами пожежогасіння?
21. Вкажіть основну мету пожежної безпеки:
22. Основні травми та професійні захворювання ІТ-фахівців:
23. На якій найменшій безпечній відстані від монітору можуть знаходитись очі?
24. Вкажіть причини  виробничого травматизму і професійних захворювань:
25. При артеріальній кровотечі джгут накладають вище рани влітку на:
26. Для чого призначений анальгін у аптечці?
27. Охорона праці
28. Техніка безпеки
29. Виробнича санітарія
30. Пожежна безпека

Ваш результат:
Кількість балів:
Відсоток рішення:
Оцінка: