Меню сайта

Корисні посилання


Варіант 16


Автор: Демченко О.В. Запитань: 30 Максимальний бал: 30

1. Роботодавець - це...
2. Стаття 45 Конституції України визначає право на
3. Які статті Конституції України визначають право на працю, її фізичні умови, відшкодування збитків у разі нещасного випадку?
4. Укажіть відповіді, в яких неправильно зазначені рівні соціального діалогу в Україні, у т.ч. з питань охорони праці?
5. Які суб’єкти, що входять у склад МОП, проводять навчання, освіту та дослідницьку діяльність з питань охорони праці?
6. Хто затверджує нормативно-правові акти з охорони праці?
7. Страхові події при страхуванні громадян від нещасних випадків можуть бути такі:
8. Акт розслідування нещасного випадку затверджує:
9. Професійні захворювання виникають внаслідок:
10. Аналіз травматизму проводять з метою:
11. У вищенаведеному переліку назвіть обставини настання нещасного випадку:
12. Назвіть суб’єктів, які входять до складу комісії із загального розслідування нещасного випадку, але мають право приймати участь у її роботі:
13. Електричний струм проходячи через тіло людини спричиняє:
14. Від електромагнітних променів захищаються:
15. Небезпечна для організму людини частота вібрації знаходиться в діапазоні:
16. На які групи поділяються фактори, які визначають небезпеку ураження електричним струмом ?
17. Якою вогнегасною речовиною можна гасити електроустановки, що перебувають під напругою ?
18. Вкажіть основні загальнодержавні нормативно-правові акти, які забезпечують правове регулювання пожежної безпеки в Україні:
19. На кого покладається відповідальність за своєчасне і повне оснащення галузевих об'єктів вогнегасниками та іншими засобами пожежогасіння?
20. Відзначте, що повинно бути передбачено в інструкції, якою встановлюється відповідний протипожежний режим на кожному галузевому об’єкті з урахуванням його пожежної небезпеки?
21. Який вогнегасник використовують для гасіння цінних матеріалів:
22. Що може не бути джерелом небезпеки у комп'ютерному залі?
23. Основні травми та професійні захворювання ІТ-фахівців:
24. Відповідно до виду впливу на організм людини травми можуть бути:
25. При непрямому масажі серця, якщо надає допомогу одна людина вона здійснює:
26. Для чого призначений валідол у аптечці?
27. Небезпечний виробничий фактор
28. Шкідливий виробничий фактор
29. Гігієна праці
30. Безпека праці

Ваш результат:
Кількість балів:
Відсоток рішення:
Оцінка: