Меню сайта

Корисні посилання


Варіант 15


Автор: Демченко О.В. Запитань: 30 Максимальний бал: 30

1. Одним з головних документів, який забезпечує чітке виконання службових обов'язків працівниками, є
2. Хто забезпечує функціонування системи управління охороною праці на підприємстві (згідно зі статтею 13 Закону України «Про охорону праці»):
3. Роботодавець - це...
4. Органами соціального діалогу, у т.ч. з питань охорони праці, є:
5. Які акти з питань охорони праці не ухвалює МОП?
6. Яким з наведених документів затверджуються локальні нормативно-правові акти з охорони праці?
7. Законодавчо визначений перелік видів страхування для видачі ліцензій державним наглядовим органом НЕ передбачає такий вид:
8. До складу комісії з розслідування нещасних випадків входять
9. За створення безпечних умов праці на підприємстві відповідає:
10. До організаційних причин травматизму належать:
11. У вищенаведеному переліку назвіть обставини настання нещасного випадку:
12. Обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактору чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю, або настання смерті, це:
13. За походженням електрика буває:
14. За пороговим значенням стуми визначають:
15. При травмуванні в першу чергу
16. Який з нижче перелічених пиловидних матеріалів належить до пожежонебезпечних :
17. У відповідності із Кодексом Цивільного захисту, відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям або довкіллю – це:
18. На підставі чого на кожному галузевому об’єкті з урахуванням його пожежної небезпеки встановлюється відповідний протипожежний режим?
19. Які із наведених вимог встановлені до розміщення вогнегасників на галузевих об’єктах?
20. Який основний нормативно-правовий акт діє в Україні стосовно пожежної безпеки:
21. Основні травми та професійні захворювання ІТ-фахівців:
22. Комп'ютер є джерелом таких небезпечних шкідливих виробничих чинників:
23. Відповідно до виду впливу на організм людини травми можуть бути:
24. Коли надається перша допомога потерпілому від ураження електричним струмом?
25. Який порядок допомоги потерпілому при відкритому переломі?
Вопрос № 26
26. Для чого призначений 5% розчин йоду в аптечці?
27. Охорона праці
28. Техніка безпеки
29. Виробнича санітарія
30. Пожежна безпека

Ваш результат:
Кількість балів:
Відсоток рішення:
Оцінка: