Меню сайта

Корисні посилання


Варіант 14


Автор: Демченко О.В. Запитань: 30 Максимальний бал: 30

1. Закон «Про охорону праці» був прийнятий ВР України:
2. Чого не можуть містити умови трудового договору?
3. На кого поширюється сфера дії Закону України «Про охорону праці»?
4. Основними формами соціального діалогу в Україні, у т.ч. з питань охорони праці, є:
5. Які суб’єкти, що входять у склад МОП, проводять навчання, освіту та дослідницьку діяльність з питань охорони праці?
6. Який інструктаж з охорони праці проводиться з працівником, який буде виконувати нову для нього роботу ?
7. При ліквідації наслідків аварії чи стихійного лиха проводять інструктаж
8. За створення безпечних умов праці на підприємстві відповідає:
9. Акт розслідування нещасного випадку затверджує:
10. До економічних причин травматизму належать:
11. Які нещасні випадки відносяться до організаційних причин ?
12. У скількох примірниках складається акт розслідування нещасного випадку за формою Н-1?
13. В організмі електричний струм викликає дію:
14. При ураженні електричним струмом в першу чергу:
15. Прилад для визначення швидкості руху повітря називається:
16. Який засіб захисту, із перелічених нижче, не належить до електрозахисних ?
17. Речовини та матеріали за групою горючості поділяються на :
18. Якого кольору «попереджувальні» знаки безпеки ?
19. Який вид із перелічених нижче належить до процесу горіння ?
20. Вкажіть основну мету пожежної безпеки
21. Який з вогнегасників не використовують у закритому приміщенні:
22. Основні травми та професійні захворювання ІТ-фахівців:
23. Комп'ютер є джерелом таких небезпечних шкідливих виробничих чинників:
24. Відповідно до виду впливу на організм людини травми можуть бути:
25. При непрямому масажі серця, якщо надає допомогу одна людина вона здійснює:
26. Для чого призначений джгут у аптечці?
27. Небезпечний виробничий фактор
28. Шкідливий виробничий фактор
29. Гігієна праці
30. Безпека праці

Ваш результат:
Кількість балів:
Відсоток рішення:
Оцінка: