Меню сайта

Корисні посилання


Варіант 13


Автор: Демченко О.В. Запитань: 30 Максимальний бал: 30

1. Конституція України - головний закон держави - була прийнята:
2. За стан охорони праці на підприємстві відповідає
3. Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до...
4. На якому рівні здійснюється соціальний діалог ЄС, у т.ч. з питань охорони праці?
5. Який орган покликаний допомагати Європейській комісії у підготовленні та впроваджені рішень, ухвалених з питань охорони праці?
6. Хто залучається до опрацювання проекту нормативно-правового акта з охорони праці, що затверджується роботодавцем?
7. Які з перелічених видів страхування згідно із Законом України «Про страхування» є обов’язковими?
8. Професійні захворювання виникають внаслідок:
9. До складу комісії з розслідування нещасних випадків входять:
10. Для забезпечення безпечних умов праці:
11. Обов’язковою умовою настання нещасного випадку на виробництві є втрата працівником в наслідок небезпечного фактору працездатності не менше як на:
12. Головою комісії з розслідування аварій призначається:
13. Механічна дія струму проявляється:
14. Потік електронів, що утворився в результаті радіоактивного розпаду, має назву:
15. Опік це:
16. Який захист від статичної електрики ?
17. Потужність якого джерела запалювання із перелічених нижче є найвищою ?
18. Вкажіть, які із наведених нормативно-правових актів не належать до нормативно-правових актів щодо забезпечення пожежної безпеки в Україні (НАПБ):
19. Вкажіть елементи, якими визначається протипожежний режим, який встановлюється на кожному галузевому об’єкті з урахуванням його пожежної небезпеки:
20. Вкажіть вимоги, які встановлені для розміщення вогнегасників на галузевих об’єктах?
21. Діапазон температур застосування бромметилового вогнегасника:
22. Основні травми та професійні захворювання ІТ-фахівців:
23. Комп'ютер є джерелом таких небезпечних шкідливих виробничих чинників:
24. Відповідно до виду впливу на організм людини травми можуть бути:
25. При штучному диханні кількість вдохів, що треба здійснити потерпілому на хвилину:
26. Для чого призначений розчин перекису водню в аптечці?
27. Охорона праці
28. Техніка безпеки
29. Виробнича санітарія
30. Пожежна безпека

Ваш результат:
Кількість балів:
Відсоток рішення:
Оцінка: