Меню сайта

Корисні посилання


Варіант 12


Автор: Демченко О.В. Запитань: 30 Максимальний бал: 30

1. Закон України «Про охорону праці» був прийнятий
2. Яка стаття Конституції України дають право на соціальний захист у разі нещасного випадку?
3. Чого не можуть містити умови трудового договору?
4. Укажіть акти, які не визначають суть соціальної відповідальності (корпоративної соціальної відповідальності), у т.ч. з питань охорони праці:
5. Як називається регіональна міжнародна організація, що врегульовує питання співробітництва країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, у т.ч. з питань охорони праці?
6. Принципами державної політики в галузі охорони праці згідно з Законом України «Про охорону праці» є:
7. Які форми страхування ви знаєте?
8. До санітарно-гігієнічних причин травматизму належать:
9. У разі втрати працівником працездатності шкода йому:
10. До робіт середньої важкості відносяться роботи:
11. Назвіть установу відповідальну за впровадження заходів запобігання та профілактики нещасних випадків та професійних захворювань в Україні:
12. Впродовж якого часу комісія із загального розслідування нещасного випадку зобов’язана оглянути місце нещасного випадку:
13. За пороговим значенням стуми визначають:
14. Вібрація це:
15. В організмі електричний струм викликає дію:
16. Що відноситься до додаткових засобів електрозахисту в електроустановках до 1000 В?
17. Який чинник пожежі становить, зазвичай, найбільшу загрозу для життя людини під час пожеж у будівлях, приміщеннях ?
18. Вкажіть, які із наведених нормативно-правових актів належать до нормативно-правових актів щодо забезпечення пожежної безпеки в Україні (НАПБ):
19. Вкажіть елементи, якими визначається протипожежний режим, який встановлюється на кожному галузевому об’єкті з урахуванням його пожежної небезпеки:
20. Які дії повинен вчинити керівник підприємства у будівлях, де немає потреби в технічних засобах оповіщення про пожежу і керуванні евакуацією?
21. Якими вогнегасниками не можна гасити речовини, що перебувають під дією електричної напруги:
22. Основні травми та професійні захворювання ІТ-фахівців:
23. Комп'ютер є джерелом таких небезпечних шкідливих виробничих чинників:
24. На які групи поділяють нещасні випадки за тяжкістю наслідків?
25. Для чого призначений стерильний бинт у аптечці?
26. Клінічна смерть триває:
27. Небезпечний виробничий фактор
28. Шкідливий виробничий фактор
29. Гігієна праці
30. Безпека праці

Ваш результат:
Кількість балів:
Відсоток рішення:
Оцінка: