Меню сайта

Корисні посилання


Варіант 11


Автор: Демченко О.В. Запитань: 30 Максимальний бал: 30

1. У яких статтях Конституції визначається право на працю, її фізичних умов та відшкодування збитків у разі нещасного випадку:
2. Фінансування охорони праці здійснюється
3. Одним з головних документів, який забезпечує чітке виконання службових обов'язків працівниками, є
4. Зазначте принципи Глобального договору у сфері трудових відносин
5. Які правові акти з питань охорони праці не ухвалюються ЄС?
6. Згідно з Законом України «Про охорону праці» нормативно-правові акти з охорони праці опрацьовує та приймає:
7. Які з видів страхування не належать до майнового?
8. Аналіз умов безпеки праці на підприємстві здійснюють:
9. За роботу в шкідливих умовах праці працівникові надають:
10. Організаційні фактори характеризують:
11. Під яким номером правильно названі види розслідування нещасних випадків на виробництві:
12. Небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров’я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, інженерних комунікацій, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди навколишньому природному середовищу, це –
13. Найменша сила невідпускаючого струму становить (для змінного стуму):
14. При ураженні електричним струмом в першу чергу:
15. За походженням електрика буває:
16. Що відноситься до основних електрозахисних засобів в електроустановках до 1000 В ?
17. Види протипожежних інструктажів.
18. Вкажіть, які із наведених нормативно-правових актів належать до нормативно-правових актів щодо забезпечення пожежної безпеки в Україні (НАПБ):
19. Вкажіть, які обов’язки, у відповідності із Правилами пожежної безпеки в Україні, покладаються на керівника відповідного закладу?
20. Яким чином здійснюється навчання з питань пожежної безпеки?
21. До пожежної установки входить яка кількість вогнегасників:
22. Основні травми та професійні захворювання ІТ-фахівців:
23. Які фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні присутні на робочому місці ІТ-фахівця?
24. На які групи поділяють нещасні випадки за тяжкістю наслідків?
25. Що можна включати до комплекту цехової аптечки?
26. При штучному диханні кількість вдохів, що треба здійснити потерпілому на хвилину:
27. Охорона праці
28. Техніка безпеки
29. Виробнича санітарія
30. Пожежна безпека

Ваш результат:
Кількість балів:
Відсоток рішення:
Оцінка: